Huisregels

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn hanteren we de volgende huisregels binnen onze praktijk:

 • Bij het eerste bezoek aan onze praktijk dient u uw legitimatiebewijs (paspoort of id kaart) en verzekeringspas mee te nemen.
 • Wij verzoeken u wijzigingen van uw adresgegevens, verzekeringsgegevens,
  medicatiegebruik of veranderingen in uw gezondheid zo spoedig mogelijk aan
  ons door te geven.
 • Wij vragen u om 5 minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn.
 • Wij werken volgens de NZA-richtlijnen (Nederlandse Zorgautoriteit). Indien u een afspraak niet na kunt komen dient u ons 48 uur en 2 werkdagen van tevoren te verwittigen. Indien u niet afzegt of niet tijdig afzegt worden er kosten in rekening gebracht.
 • Indien u met regelmaat uw afspraken niet nakomt of wanneer het een speciale
  afspraak betreft dan zal er 100% van de behandelingskosten in rekening
  worden gebracht.
 • Het versturen en innen van de nota’s dragen wij over aan Infomedics. Dit
  bedrijf is gespecialiseerd in het factureren en innen van declaraties. De nota
  van onze behandeling of verrichting ontvangt u van Infomedics. Als u een
  aanvullende verzekering heeft, wordt een nota eerst ingediend bij uw
  zorgverzekeraar. U ontvangt dan alleen een (rest)nota voor de kosten die niet
  door uw zorgverzekeraar worden vergoed. U hoeft de nota niet zelf op te
  sturen naar de zorgverzekeraar.
 • Door nieuwe regelgeving zijn wij verplicht om ieder jaar de medische
  anamnese opnieuw met u door te nemen. Wij vragen hier uw begrip voor.
 • Ondanks dat wij sms’jes versturen, blijft u als patiënt zelf verantwoordelijk
  voor de continuïteit van de zorg. Wij raden u dan ook aan om na de laatste
  behandeling meteen een afspraak te maken voor halfjaarlijkse controle. Om
  sms’jes te ontvangen dient u in het bezit te zijn van een 06-nummer.
 • Helaas kan het door een technische storing of een foutief mobiel nummer
  voorkomen dat u geen herinnerings-sms ontvangt. U blijft uiteraard zelf
  verantwoordelijk voor het nakomen van de door u gemaakte afspraak.